Home
tra

 

 
 

01/06/2019

THÔNG TIN KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU KỲ THỨ 12,
VIỄN LƯU 2020, AMSTERDAM, HÀ LAN
17/04/2020 – 20/04/20200


Vườn hoa Keukenhof

 


Quí bạn đạo kính mến,


Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn tất cả bạn đạo đã sốt sắng ghi danh sớm. Mặc dầu, đã dự trù số người tham dự nhiều hơn thường lệ, nhưng đến nay đã gần hết chỗ.


Hà Lan là một quốc gia Âu Châu nhỏ nên khách sạn không nhiều mà du khách quá đông, nhứt là vào mùa cao điểm. Chúng tôi sẽ cố gắng xin thêm một số phòng với giá đặc biệt đã thông báo cho những bạn đạo có ý định ghi danh nhưng chưa gởi đơn.


Chúng tôi xin yêu cầu quí bạn đạo có ý định tham gia Khóa Sống Chung Âu Châu 2020 ghi danh càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể xin thêm phòng với giá đã thông báo.


Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu phải khóa sổ sớm hơn dự định.
Quí bạn chỉ cần đóng trọn lệ phí trước ngày 30/10/2019. Trường hợp hủy bỏ trước ngày 16/11/2019, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đã đóng.


Quí bạn có thể tham khảo thông tin trên Vovinet\Sinh hoạt
http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html

Kính mến,
Thay mặt Ban Tổ Chức Khóa Sống Chung Âu Châu

Huỳnh Minh Bảo
Email : vovifrance@yahoo.fr
ĐT : +33 1 45 50 29 12 

 

Bản Ghi Danh (PDF)

Bản Ghi Danh (Word)

 


 

 

     
trait