Home
tra
Báo cáo sức khỏe của Thầy 21/04/2009
 

21/04/2009


Ngày 02 tháng 04 2009, trước khi trở về Montréal, Đức Thầy đã đi thử máu tại Nam Cali.
Sau đó Thầy đã trở về Montréal ngày 03 tháng 04 2009.

Ngày 07 tháng 04, Thầy đã tái khám Bác sĩ chuyên khoa về Tim, và ngày 20 tháng 04, tái khám Bác sĩ chuyên
khoa Thận. Đồng thời, bác sĩ đã cho Thầy chụp hình phổi và tim.

Theo kết quả thử máu tại Nam Cali ngày 2/04/2009, và khám nghiệm của các vị bác sĩ chuyên khoa tại
Canada :

Tình trạng suy thận của Thầy trầm trọng hơn tháng 12, 2008. Suy thận từ giai đoạn 4 đã bắt đầu qua đến 5.
Bàn chân Thầy bị sưng nhiều hơn. Trong vòng 3 tháng, Thầy đã lên cân, từ 65 kg lên 73 kg, vì giữ nước trong
người chứ không phải vì mập hơn. Vì cơ thể giữ nước, nên áp huyết Đức Thầy tăng cao.
Lượng đường trong người không được điều hòa và áp huyết tăng cao, mặc dù bác sĩ đã tăng lượng thuốc vào
tháng 12, 2008.

Ngày 14 tháng 04, 2009, Đức Thầy cảm thấy khó thở và đã được chở vô bịnh viên cấp cứu. Kết quả thử máu
cho thấy hồng huyết cầu suy giảm thêm so với kỳ thử máu vào đầu tháng 4 tại Nam Cali.

Nay các vị Bác sĩ chuyên khoa đã quyết định :

􀂾 Thuốc tăng hồng huyết cầu cần chích mỗi tuần thay vì 2 tuần một lần, vì trong thời gian Đức Thầy di
chuyển xa, không có chích thường xuyên, và khi thiếu hồng huyết cầu, cơ thể bị mệt. Sau khi chích
thường xuyên trong vòng 2 đến 6 tuần lễ, bác sĩ sẽ cần tái khám Đức Thầy để xem kết quả, và nếu tình
trạng tốt, thì sẽ giảm lượng thuốc, chích lại 2 tuần 1 lần.

􀂾 Bác sĩ quyết định tăng lượng thuốc để thải nước từ chân và bụng ra, đồng thời tránh tình trạng nước vô
phổi, sẽ rất nguy hiểm. Khi nào tình trạng khả quan, lượng thuốc sẽ được giảm đi.

􀂾 Trong thời gian này, các vị Bác Sĩ chuyên khoa Tim và Thận cần tái khám Đức Thầy thường xuyên
hơn, để theo dõi tình trạng sức khỏe và điều chỉnh các loại thuốc, đến khi nào tình trạng được khả quan
hơn. Đức Thầy cần tái khám định kỳ vào tháng 5 và tháng 6. Tuy nhiên, vào hôm tái khám với Bác Sĩ
chuyên khoa về Thận ngày 20/4/2009, Bác sĩ thấy Đức Thầy thở đã bớt mệt hơn trước, và áp huyết
cũng bình thường hơn.

􀂾 Xin lưu ý : Vì các vị bác sĩ chuyên khoa Tim và Thận có rất nhiều bệnh nhân, nên chúng ta cần giữ
đúng các ngày hẹn bác sĩ của Đức Thầy, vì mỗi lần lỗi hẹn, là có khi phải đợi thêm nhiều tuần lễ.
Trong thời gian Đức Thầy nghỉ ngơi để tái khám bác sĩ, kính mong quý bạn đạo thông cảm và tránh
việc yêu cầu Đức Thầy di chuyển xa.

􀂾 Để giữ tình trạng Thận không suy thoái thêm, Đức Thầy cần được theo dõi rất kỹ về vấn đề áp huyết
(giữ không được quá cao) và số lượng hồng huyết cầu phải đầy đủ.

Kính tường,
Ban chăm sóc sức khỏe Thầy

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait