Home
tra
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
 


TUẦN BÁO PTDN

 acroba ptdn1431.pdf
11/12/2022

 

Ghi Âm Trao Đổi Tu Học Hàng Tuần

***********************************************

KINH SÁCH BIẾU ẤN BẢN 2022

 

KINH SÁCH BIẾU ẤN BẢN 2021

 

Sách biếu Đời Đạo Song Tu, Kinh A Di Đà Chú Giải của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Bản dịch tiếng Pháp, Tình Yêu Siêu Thoát của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng

 

 

 

Quí bạn đạo kính mến,

 

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc in ấn lại quyển Đời Đạo Song Tu, Kinh A Di Đà Chú Giải của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Bản dịch tiếng Pháp, quyển Tình Yêu Siêu Thoát của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Nay chúng tôi xin gửi biếu đến các thiền đường và bạn đạo nào có nhu cầu. Chúng tôi sẽ xin gửi đến các thiền đường hoặc theo địa chỉ của các bạn và miễn cước phí.

Đây là do sự phát tâm của một số bạn đạo các nơi giúp phổ biến những quyển sách quí báu này. Các bạn cũng có thể tải ấn bản điện tử sách Đời  Đạo Song Tu, Kinh A Di Đà Chú Giải của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Bản dịch tiếng Pháp, Tình Yêu Siêu Thoát của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trên trang web vovinet.org.

 

Chúng tôi có mong ước những quyển sách này sẽ được lưu truyền cho thế hệ sau.

 

Số lượng xuất bản có giới hạn xin các bạn đạo, các thiền đường và những ai tầm đạo các nơi liên hệ sớm về vovifrance@yahoo.fr để được nhận những quyển kinh quí báu này.

Các bạn có thể xem thêm trên kênh youtube với đường dẫn dưới đây

Tình Yêu Siêu Thoát

Đời Đạo Song Tu

Kinh A Di Đà

 

Chúc quí bạn vui tiến

Huỳnh Minh Bảo

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

 

 

 

 

 

     
 
trait