Home

tra
SINH HOẠT
KSC Âu Châu "Viễn Lưu" 2022, Amsterdam, Hà Lan
KSC Âu Châu "Duyên Lành " 2019, Alzey, Đức Quốc

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 38 "Hiểu Rộng " 2019, Taipei, Taiwan
Trại Hè Thiền Viện Nhẫn Hòa 2018
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 37 "Nhìn Xa " 2018, Montreal, Canada
KSC Âu Châu "Hội Tụ Dứt Khoát " 2018, Ostende, Bỉ Quốc
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 36 "Ngũ Uẩn Giai Không " 2017, Penang, Mã Lai
KSC Thiền Viện Hai Không "Khai Tâm" 2017
KSC Âu Châu "Viễn Lưu" 2017, Lille, Pháp Quốc
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 35 "Tâm Giao Bình Đẳng " 2016, Seoul, Nam Hàn
KSC Âu Châu " Duyên Lành " 2016, Raunheim, Đức Quốc