Home
tra
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
 


TUẦN BÁO PTDN

 acroba ptdn1348.pdf
09/05/2021

 

Ghi Âm Trao Đổi Tu Học Hàng Tuần

***********************************************

KINH A DI DÀ Chú Giải

 

Quí bạn đạo kính mến,

Năm 2020 là năm có nhiều biến chuyển trên toàn cầu, tất cả chúng ta lui về thanh tịnh để kiểm thảo chính mình trong suốt những năm tu học đã học hỏi những gì từ Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, những lời thuyết giảng từ Đức Tổ Sư quá hiếm hoi cho chúng ta truy tầm, chỉ có những quyển sách quí báu từ Đức Tổ Sư như Kinh điển A Di Đà Chú Giải được Đức Phật A DI ĐÀ truyền điển để nói lại lời chú giải Kinh A Di Đà cho bạn đạo ghi chép lại.


Cùng với ước nguyện của anh Trịnh Quang Thắng muốn Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc in ấn lại quyển kinh này với sự chỉnh sửa lỗi ấn loát, chúng tôi đã hoàn tất sau thời gian dài chỉnh sửa. Nay chúng tôi xin gửi biếu đến các thiền đường và bạn đạo nào có nhu cầu. Chúng tôi sẽ xin gửi đến các thiền đường hoặc theo địa chỉ của các bạn và miễn cước phí.
Đây là do sự phát tâm của một số bạn đạo các nơi giúp phổ biến kinh điển này đến nhân gian.

Các bạn cũng có thể tải ấn bản điện tử Kinh A Di Đà Chú Giải của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu trên trang web này (Bấm vào hình sách trên đây).

Các bạn có thể xem thêm trên kênh youtube với đường link dưới đây

Giới thiệu sách KInh A DI Đà Chú Giải

 

Chúng tôi có mong ước quyển sách này sẽ được lưu truyền cho thế hệ sau.

Số lượng xuất bản có giới hạn xin các bạn đạo, các thiền đường và những ai tầm đạo các nơi liên hệ sớm về vovifrance@yahoo.fr để được nhận quyển kinh điển quí báu này.

 

Chúc quí bạn vui tiến
Huỳnh Minh Bảo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

 

 

 

     
 
trait