Home
tra

Khóa Sống Chung Vô Vi Âu Châu 2016
« Duyên Lành  »

 

06/11/2015

Erbach, ngày 01 tháng 11 năm 2015

Duyên lành tái ngộ hướng thanh cao
Cùng chung học hỏi rõ sắc màu
Chung thiền thanh tịnh duyên tình thức
Đại hội tâm linh đủ sắc màu


Lương Sĩ Hằng


Kính chào quý Bạn Đạo!
Để duy trì thanh điển ban chiếu của Bề Trên và sự ấm cúng trong tinh thần trao đổi đạo pháp giữa Bạn Đạo
với nhau trong KSC Âu Châu Viễn Lưu tại Pháp quốc và Hội Tụ Dứt Khoát tại Bỉ quốc hai năm vừa qua,
khóa sống chung Âu Châu Duyên Lành 2016 sẽ được tiếp tục diễn ra tại Đức quốc.
· Thời gian: 05 – 08.05.2016
· Địa điểm: Khách Sạn Mercure, Anton-Flettner-Strasse 8, 65479 Raunheim
· Lệ phí và thời hạn ghi danh xin quý Bạn Đạo vui lòng xem trong phiếu ghi danh đính kèm.
Duyên lành đã cho KSC Âu Châu 2016 tại Đức trùng hợp đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm Trụ Sở Minh Tâm,
vì vậy nhân dịp KSC lần này Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp Bạn Đạo
khắp nơi đến thăm Trụ Sở. Tại đây, Hội Đức sẽ giới thiệu về Trụ Sở, về sự hoạt động của Hội và mời Quý
Bạn Đạo một buổi ăn trưa. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi tu học theo chương trình của khóa sống
chung tại Trụ Sở.
Chúng tôi trân trọng kính mời quý Bạn Đạo Âu Châu nói riêng và quý Bạn Đạo trên toàn thế giới nói
chung đến tham dự khóa sống chung Âu Châu 2016. Sự tham dự đông đủ của quý Bạn Đạo sẽ là một niềm
vui và cũng là niềm khích lệ tinh thần cho ban tổ chức Khóa Sống Chung, cũng như tất cả Bạn Đạo Đức
chúng tôi.


Kính chúc quý Bạn Đạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn.


TM Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc
HT. Trịnh Đình Oát
Tel. 06062 9557248 (nếu không gặp quý Bạn Đạo vui lòng để lại lời nhắn vào máy nhắn tin)
Email: oattrinhdinh@yahoo.com
www.vovi-ducquoc.de

 

=> PHIẾU GHI DANH PDF

=> PHIẾU GHI DANH Word

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait