Home
tra

Thông Báo Khóa Sống Chung Âu Châu

Viễn Lưu 2017

 
 

30/10/2016

 

 

 

Kính thứa các bạn,

 

Hàng năm Bạn Đạo trên thế giới được dịp sum họp vui Tết Đại Hội Vô Vi. Riêng Bạn Đạo Âu Châu được thêm duyên lành hội tụ mỗi lần xuân đến.


Theo thứ tự luân phiên, vào mùa xuân 2017, Khóa Sống Âu Châu sẽ được tổ chức tại Lille, Pháp Quốc.


Thời gian rất quí báu cho mỗi chúng ta khi còn tại thế, cuộc sống nhiều thử thách phải vượt qua, thế nhưng hành trình tu học càng khó khăn và chông gai hơn, không gì quí bằng cơ duyên được tạm gác chuyện đời trong vài ngày,  để lắng động tâm hồn, tập trung hướng về đạo pháp với sự ban chiếu của Bề Trên. Bạn đạo sẽ nhắc nhở cho nhau những gì cần thiết cho sự tiến hóa của phần hồn trong khoảng thời gian tu học, để chúng ta được trau dồi và tiếp thêm sức mạnh trong hành trình tu học tại thế này.


Chúng tôi thành tâm kính mời quý bạn đạo sắp xếp chuyện gia đình về tham dự vui xuân Khóa Sống Chung Âu Châu 2017.


Thay mặt Ban Tổ Chức
Huỳnh Minh Bảo

 

 

Video Clip

 

 

 

     
trait