Home
tra

Hình Ảnh Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2016

 
 

3/09/2016

Hình ảnh Trần Ngọc Dũng

1. Nhận phòng_Thông báo tin tức

2. Khai Mạc Đại Hội

3.1 Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, phần 1

3.2 Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, phần 2

3.3 Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy, phần 3

4. Tìm hiểu và học hỏi Chơn Ngôn

5. Ăn trưa ngày 1

6. Ôn Lại Pháp Lý "Hồn và Vía Và Vạn Linh"

7. Kiểm soát PPCP

8. Bốn Nhóm Tu Học

9. Ôn Lại Pháp Lý "Hồn và Vía Và Vạn Linh" ngày 2

10. Trình bày đúc kết 4 nhóm tu học ngày 2

11. Sau giờ tu học ngày 2

12. Vấn Đạo Tu Học "Sanh Tử "ngày 2

13. Bạn đạo đặt câu hỏi cho Hội Trường

14. Bầu địa điểm Đại Hội 2017

15.1 Văn Nghệ Vô Vi, phần 1

15.2 Văn Nghệ Vô Vi, phần 2

16. Ăn tối ngày 3

17. Lễ Bế Mạc

18. Chụp hình lưu niệm

19. Sau khi Bế Mạc

20. Tour ngày 1, Du ngoạn Korea Folk Village

22. Tour ngày 2, Du ngoạn Gyonbokgung Palace, InsaDong

 

Hình ảnh Phillip Nguyễn

1- Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy

2- Văn Nghệ

3- Chụp Tại Hội Trường

4- Bạn Đạo - 1

5- Bạn Đạo - 2

6- Hình Lưu Niệm

7- Du Ngoạn Seoul City

 

Hình ảnh Huỳnh Nam Cai

1- ĐH 2016 SEOUL

2- DH 2016

 

Hình ảnh Minh Đoàn

1- DH 2016 Khai Mạc

2- Văn Nghệ

3- Tour 1

4- Tour 2

 

Hình ảnh Trần Quốc Ái

Hình ảnh Bạch Liên

Hình ảnh Minh Bảo

Hình ảnh anh Thuần

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

     
trait