Home
tra
TRAO ĐỔI TU HỌC MỤC BÉ TÁM
2020
 

 

Nếu các bạn muốn tham gia tu học, xin vui lòng liên lạc về vovifrance@yahoo.fr

      Khóa VN Thứ Bảy 19:00 - 21:00 Giờ VN  
      Khóa Pháp Chú Nhật 10:00 - 12:00 Giờ Pháp  
      Khóa Mỹ Chú Nhật 09:00 - 11:00 Giờ Cali Mỹ  
           
        GHI ÂM các buổi tu học Thư Ngỏ
           
      02/08/2020 TDMBT 02-08-2020 Mỹ Hạnh Đức
      02/08/2020 TDMBT 02-08-2020 Pháp Hạnh Đức
      01/08/2020 TDMBT 01-08-2020 VN Hạnh Đức
      26/07/2020 TDMBT 26-07-2020 Mỹ Hành Thông
      26/07/2020 TDMBT 26-07-2020 PHÁP Hành Thông
      25/07/2020 TDMBT 25-07-2020 VN Hành Thông
      19/07/2020 TDMBT 19-07-2020 MỸ Trời Xanh
      19/07/2020 TDMBT 19-07-2020 PHÁP Trời Xanh
      18/07/2020 TDMBT 18-07-2020 VN Trời Xanh
      12/07/2020 TDMBT 12-07-2020 MỸ Quí Tưởng
      12/07/2020 TDMBT 12-07-2020 PHÁP Quí Tưởng
      11/07/2020 TDMBT 11-07-2020 VN Quí Tưởng
      05/07/2020 TDMBT 05-07-2020 MỸ Trung Thành
      05/07/2020 TDMBT 05-07-2020 PHÁP Trung Thành
      04/07/2020 TDMBT 04-07-2020 VN Trung Thành
      27/06/2020 TDMBT 27-06-2020 VN Chung Thủy
      20/06/2020 TDMBT 20-06-2020 VN Lý Trời
      13/06/2020 TDMBT 13-06-2020 VN Nhớ Nhung
      06/06/2020 TDMBT 06-06-2020 VN Quí Yêu
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait