Meditation Vovi
   Home
tra
TRAO ĐỔI TU HỌC MỤC BÉ TÁM & VẤN ĐÁP
2022
 

==> GHI ÂM CÁC NĂM KHÁC

      Khóa VN Thứ Bảy 19:00 - 21:00 Giờ VN  
      Khóa Pháp Chú Nhật 10:00 - 12:00 Giờ Pháp  
      Khóa Mỹ Chú Nhật 07:00 - 09:00 Giờ Cali Mỹ  
           
       

GHI ÂM CÁC BUỔI
TRAO ĐỔI TU HỌC

Thư Ngỏ / Đề Tài
           
      23/01/2022 TĐMBT 23/01/2022 Mỹ Vấn Đáp / Buông Bỏ
      22/01/2022 TĐMBT 22/01/2022 VN Buông Bỏ
      16/01/2022 TĐMBT 16/01/2022 Mỹ Vấn Đáp / Từ Bi
      16/01/2022 TĐMBT 16/01/2022 Pháp Từ Bi
      15/01/2022 TĐMBT 15/01/2022 VN Từ Bi
      09/01/2022 TĐMBT 09/01/2022 Mỹ Vấn Đáp / Tuệ Giác
      09/01/2022 TĐMBT 09/01/2022 VN Tuệ Giác
      09/01/2022 TĐMBT 09/01/2022 Pháp Tuệ Giác
      02/01/2022 TĐMBT 02/01/2022 Mỹ Vấn Đáp / Hội Nhập
      02/01/2022 TĐMBT 02/01/2022 Pháp Hội Nhập
      01/01/2022 TĐMBT 01/01/2022 VN Hội Nhập
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait