Meditation Vovi
   Home
tra
TRAO ĐỔI TU HỌC MỤC BÉ TÁM & VẤN ĐÁP
2022
 

==> GHI ÂM CÁC NĂM KHÁC

KINH A DI ĐÀ - PPCP

      Khóa VN Thứ Bảy 19:00 - 21:00 Giờ VN  
      Khóa Pháp Chú Nhật 10:00 - 12:00 Giờ Pháp  
      Khóa Mỹ Chú Nhật 07:00 - 09:00 Giờ Cali Mỹ  
         
     

GHI ÂM CÁC BUỔI TRAO ĐỔI TU HỌC

Thư Ngỏ / Đề Tài
       
      31/12/2022 TĐMBT 31-12-222 VN Thiếu Trí
      25/12/2022 TĐMBT 25/12/2022 Mỹ Vấn Đáp / Hổn Láo
      25/12/2022 TĐMBT 25/12/2022 Pháp Hổn Láo
      24/12/2022 TĐMBT 24/12/2022 VN Hổn Láo
      18/12/2022/ TĐMBT 18/12/2022 Mỹ Vấn Đáp / Thâm Dâm
      /18/12/2022 TĐMBT 18/12/2022 Pháp Thâm Dâm
      17/12/2022 TĐMBT 17/12/2022 VN Tham Dâm
      11/12/2022 TĐMBT 11/12/2022 Mỹ Vấn Đáp / Nội Loạn
      11/12/2022 TĐMBT 11/12/2022 Pháp Nội Loạn
      10/12/2022 TĐMBT 10/12/2022 VN Nội Loạn
      04/12/2022 TĐMBT 04/12/2022 Mỹ Vấn Đáp / Mê Lầm
      04/12/2022 TĐMBT 04/12/2022 Pháp Mê Lầm
      03/12/2022 TĐMBT 03/12/2022 VN Mê Lầm
      27/11/2022 TĐMBT 27/11/2022 Mỹ Vấn Đáp / Tự Giác
      27/11/2022 TĐMBT 27/11/2022 Pháp Tự Giác
      26/11/2022 TĐMBT 26/11/2022 VN Tự Giác
      20/11/2022 MỹTĐMBT 20/11/2022 Mỹ Vấn Đáp / Khổ Hạnh
      20/11/2022 TĐMBT 20/11/2022 Pháp Khổ Hạnh
      19/11/2022 TĐMBT 19/11/2022 VN Khổ Hạnh
      13/11/2022 TĐMBT 13/11/2022 Mỹ Vấn Đáp / Dũng Tiến
      13/11/2022 TĐMBT 13/11/2022 Pháp Dũng Tiến
      12/11/2022 TĐMBT 12/11/2022 VN Dũng Tiến
      06/11/2022 TĐMBT 06/11/2022 Mỹ Vấn Đáp / Tình Người
      06/11/2022 TĐMBT 06/11/2022 Pháp Tình Người
      05/11/2022 TĐMBT 05/11/2022 VN Tình Người
      30/12/2022 TĐMBT 30/10/2022 Mỹ Vấn Đáp / Qui Hội
      30/10/2022 TĐMBT 30/10/2022 Pháp Qui Hội
      29/10/2022 TĐMBT 29/10/2022 VN Qui Hội
      23/10/2022 TĐMBT 23/10/2022 US Vấn Đáp / Tự Thức
      23/10/2022 TĐMBT 23/10/2022 Pháp Tự Thức
      22/10/2022 TĐMBT 22/10/2022 VN Tự Thức
      16/10/2022 TĐMBT 16/10/2022 Mỹ Vấn Đáp / Chiều Sâu
      16/10/2022 TĐMBT 16/10/2022 Pháp Chiều Sâu
      15/10/2022 TĐMBT 15/10/2022 VN Chiều Sâu
      09/10/2022 TĐMBT 09/10/2022 Mỹ Vấn Đáp / Đại Đồng
      09/10/2022 TĐMBT 09/10/2022 Pháp Đại Đồng
      08/10/2022 TĐMBT 08/10/2022 VN Đại Đồng
      02/10/2022 TĐMBT 02/10/2022 Mỹ Vấn Đáp / Tình Trời
      02/10/2022 TĐMBT 02/10/2022 Pháp Tình Trời
      01/10/2022 TĐMBT 01/10/2022 VN Tình Trời
      25/09/2022 TĐMBT 25/09/2022 Mỹ Vấn Đáp / Duyên Điển
      25/09/2022 TĐMBT 25/09/2022 Pháp Duyên Điển
      24/09/2022 TĐMBT 24/09/2022 VN Duyên Điển
      18/09/2022 TĐMBT 18/09/2022 Mỹ Vấn Đáp / Thức Giác
      18/09/2022 TĐMBT 18/09/2022 Pháp Thức Giác
      17/09/2022 TĐMBT 17/09/2022 VN Thức Giác
      11/09/2022 TĐMBT 11/09/2022 Mỹ Vấn Đáp / Không Đến
      11/09/2022 TĐMBT 11/09/2022 Pháp Không Đến
      10/09/2022 TĐMBT 10/09/2022 VN Không Đến
      04/09/2022 TĐMBT 04/09/2022 Mỹ Vấn Đáp / Thực Chất
      04/09/2022 TĐMBT 04/09/2022 Pháp Thực Chất
      03/09/2022 TĐMBT 03/09/2022 VN Thực Chất
      28/08/2022 TĐMBT 28/08/2022 Mỹ Vấn Đáp / Chơn Hành
      28/08/2022 TĐMBT 28/08/2022 Pháp Chơn Hành
      27/08/2022 TĐMBT 27/08/2022 VN Chơn Hành
      21/08/2022 TĐMBT 21/08/2022 Mỹ Vấn Đáp / Sống Động
      21/08/2022 TĐMBT 21/08/2022 Pháp Sống Động
      20/08/2022 TĐMBT 20/08/2022 VN Sống Động
      14/08/2022 TĐMBT 14/08/2022 Mỹ Vấn Đáp / Sáng Suốt
      14/08/2022 TĐMBT 14/08/2022 Pháp Sáng Suốt
      13/08/2022 TĐMBT 13/08/2022 VN Sáng Suốt
      07/08/2022 TĐMBT 07/08/2022 Mỹ Vấn Đáp / Một Chiều
      07/08/2022 TĐMBT 07/08/2022 Pháp Một Chiều
      06/08/2022 TĐMBT 06/08/2022 VN Một Chiều
      31/07/2022 TĐMBT 31/07/2022 Mỹ Vấn Đáp / Thân Thương
      31/07/2022 TĐMBT 31/07/2022 Pháp Thân Thương
      30/07/2022 TĐMBT 30/07/2022 VN Thân Thương
      24/07/2022 TĐMBT 24/07/2022 Mỹ Vấn Đáp / Trí Tuệ
      24/07/2022 TĐMBT 24/07/2022 Pháp Trí Tuệ
      23/07/2022 TĐMBT 23/07/2022 VN Trí Tuệ
      17/07/2022 TĐMBT 17/07/2022 US Vấn Đáp / Sáng Ngời - HÀO QUANG Xung Quanh Đầu Thầy
      17/07/2022 TĐMBT 17/07/2022 Pháp Sáng Ngời
      16/07/2022 TĐMBT 16/07/2022 VN Sáng Ngời
      10/07/2022 TĐMBT 10/07/2022 Mỹ Vấn Đáp / Giải Tà
      10/07/2022 TĐMBT 10/07/2022 Pháp Giải Tà
      09/07/2022 TĐMBT 09/07/2022 VN Giải Tà
      03/07/2022 TĐMBT 03/07/2022 Mỹ Vấn Đáp / Quang Chiếu -
Đời Đạo Song Tu
      03/07/2022 TĐMBT 03/07/2022 Pháp Quang Chiếu
      02/07/2022 TĐMBT 02/07/2022 VN Quang Chiếu
      26/06/2022 TĐMBT 26/06/2022 Mỹ Vấn Đáp / Khai Tâm
Đời Đạo Song Tu
      26/06/2022 TĐMBT 26/06/2022 Pháp Khai Tâm
      25/06/2022 TĐMBT 25/06/2022 VN Khai Tâm
      19/02/2022 TĐMBT 19/06/2022 Mỹ Vấn Đáp / Chơn Hành
Đời Đạo Song Tu
      19/02/2022 TĐMBT 19/06/2022 Pháp Chơn Hành
      18/06/2022 TĐMBT 18/06/2022 VN Chơn Hành
      12/06/2022 TĐMBT 12/06/2022 Mỹ Vấn Đáp / Qui Hội
      12/06/2022 TĐMBT 12/06/2022 Pháp Qui Hội
      11/06/2022 TĐMBT 11/06/2022 VN Qui Hội
      05/06/2022 TĐMBT 05/06/2022 Mỹ Vấn Đáp / Hồn Nhiên
      05/06/2022 TĐMBT 05/06/2022 Pháp Hồn Nhiên
      04-06-2022 TĐMBT 04-06-2022 VN Hồn Nhiên
      29/05/2022 TĐMBT 29/05/2022 Mỹ Vấn Đáp / Thành Tựu
      29/05/2022 TĐMBT 29/05/2022 Pháp Thành Tựu
      28/05/2022 TĐMBT 28/05/2022 VN Thành Tựu
      22/05/2022 TĐMBT 22/05/2022 Mỹ Vấn Đáp / Trụ Tiến
      22/05/2022 TĐMBT 22/05/2022 Pháp Trụ Tiến
      21/05/2022 TĐMBT 21/05/2022 VN Trụ Tiến
      15/05/2022 TĐMBT 15/05/2022 Mỹ Vấn Đáp / Thanh Lọc
      15/05/2022 TĐMBT 15/05/2022 Pháp Thanh Lọc
      14/05/2022 TĐMBT 14/05/2022 VN Thanh Lọc
      08/05/2022 TĐMBT 08/05/2022 Mỹ Vấn Đáp / Kiến Tánh
      08/05/2022 TĐMBT 08/05/2022 Pháp Kiến Tánh
      07/05/2022 TĐMBT 07/05/2022 VN Kiến Tánh
      01/05/2022 TĐMBT 01/05/2022 Mỹ Vấn Đáp / Minh Tâm
      01/05/2022 TĐMBT 01/05/2022 Pháp Minh Tâm
      30/04/2022 TĐMBT 30/04/2022 VN Minh Tâm
      24/04/2022 TĐMBT 24/02/2022 Mỹ Vấn Đáp / Quán Thông
      24/04/2022 TĐMBT 24/04/2022 Pháp Quán Thông
      23/04/2022 TĐMBT 23/04/2022 VN Quán Thông
      17/04/2022 TĐMBT 17/04/2022 Mỹ Vấn Đáp / Hợp Nhứt
      17/04/2022 TĐMBT 17/04/2022 Pháp Hợp Nhứt
      16/04/2022 TĐMBT 16/04/2022 VN Hợp Nhứt
      10/04/2022 TĐMBT 10/04/2022 Mỹ Vấn Đáp / Nguyên Khí
      10/04/2022 TĐMBT 10/04/2022 Pháp Nguyên Khí
      09/04/2022 Không có ghi âm Nguyên Khí
      03/04/2022 TĐMBT 03/04/2022 Mỹ Vấn Đáp / Thực Hành
      03/04/2022 TĐMBT 03/04/2022 Pháp Thực Hành
      02/04/2022 TĐMBT 02/04/2022 VN Thực Hành
      27/03/2022 TĐMBT 27/03/2022 Mỹ Vấn Đáp / Giải Thoát
      27/03/2022 TĐMBT 27/03/2022 Pháp Giải Thoát
      26/03/2022 TĐMBT 26/03/2022 VN Giải Thoát
      20/03/2022 TĐMBT 23/02/2022 Mỹ Vấn Đáp / Liên Hệ
      20/03/2022 TĐMBT 20/03/2022 Pháp Liên Hệ
      19/03/2022 TĐMBT 19/03/2022 VN Liên Hệ
      13/03/2022 TĐMBT 13/03/2022 Mỹ Vấn Đáp / Tận Độ
      13/03/2022 TĐMBT 13/03/2022 Pháp Tận Độ
      12/03/2022 KADĐ 06 12/03/2022 Mỹ KINH A DI ĐÀ 06
      12/03/2022 TĐMBT 12/03/2022 VN Tận Độ
      06/03/2022 TĐMBT 06/03/2022 Mỹ Vấn Đáp / Quí Tưởng
      06/03/2022 TĐMBT 06/03/2022 Pháp Quí Tưởng
      05/03/2022 TĐMBT 05/03/2022 VN Quí Tưởng
      27/02/2022 TĐMBT 27/02/2022 Mỹ Vấn Đáp / Duyên Lành
      27/02/2022 TĐMBT 27/02/2022 Pháp Duyên Lành
      26/02/2022 TĐMBT 216/02/2022 VN Duyên Lành
      20/02/2022 TĐMBT 20/02/2022 Mỹ Vấn Đáp / Khai Thông
      20/02/2022 TĐMBT 20/02/2022 Pháp Khai Thông
      19/02/2022 TĐMBT 19/02/2022 VN Khai Thông
      13/02/2022 TĐMBT 13/02/2022 Mỹ Vấn Đáp / Trực Chỉ
      13/02/2022 TĐMBT 13/02/2022 Pháp Trực Chỉ
      12/02/2022 TĐMBT 12/02/2022 VN Trực Chỉ
      06/02/2022 TĐMBT 06/02/2022 Mỹ Vấn Đáp / Dũng Hành
      06/02/2022 TĐMBT 06/02/2022 Pháp Dũng Hành
      05/02/2022 TĐMBT 05/02/2022 VN Dũng Hành
      30/01/2022 TĐMBT 30/01/2022 Mỹ Vấn Đáp / Thanh Tịnh
      30/01/2022 TĐMBT 30/01/2022 Pháp Thanh Tịnh
      29/01/2022 KADĐ-05 29/01/2022 Mỹ KINH A DI ĐÀ 05
      29/01/2022 TĐMBT 29/01/2022 VN Thanh Tịnh
      23/01/2022 TĐMBT 23/01/2022 Mỹ Vấn Đáp / Buông Bỏ
      22/01/2022 TĐMBT 22/01/2022 VN Buông Bỏ
      16/01/2022 TĐMBT 16/01/2022 Mỹ Vấn Đáp / Từ Bi
      16/01/2022 TĐMBT 16/01/2022 Pháp Từ Bi
      15/01/2022 TĐMBT 15/01/2022 VN Từ Bi
      09/01/2022 TĐMBT 09/01/2022 Mỹ Vấn Đáp / Tuệ Giác
      09/01/2022 TĐMBT 09/01/2022 VN Tuệ Giác
      09/01/2022 TĐMBT 09/01/2022 Pháp Tuệ Giác
      02/01/2022 TĐMBT 02/01/2022 Mỹ Vấn Đáp / Hội Nhập
      02/01/2022 TĐMBT 02/01/2022 Pháp Hội Nhập
      01/01/2022 TĐMBT 01/01/2022 VN Hội Nhập
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait