Meditation Vovi
   Home
tra
TRAO ĐỔI TU HỌC MỤC BÉ TÁM & VẤN ĐÁP
2023
 

==> GHI ÂM CÁC NĂM KHÁC

KINH A DI ĐÀ - PPCP

      Khóa VN Thứ Bảy
19:00 - 21:00 Giờ VN
 
      Khóa Pháp Chú Nhật
10:00 - 12:00 Giờ Pháp
 
      Khóa Mỹ Chú Nhật
07:00 - 09:00 Giờ Cali
 
           
     

GHI ÂM CÁC BUỔI TRAO ĐỔI TU HỌC

Thư Ngỏ / Đề Tài
           
      26/03/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / CHIỀU HƯỚNG
      26/03/2023 TU HỌC PHÁP CHIỀU HƯỚNG
      25/03/2023 TU HỌC VN CHIỀU HƯỚNG
      19/03/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / ĐẠI ĐỒNG
      19/03/2023 TU HỌC PHÁP ĐẠI ĐỒNG
      18/03/2023 TU HỌC VN ĐẠI ĐỒNG
      12/03/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TỰ THỨC
      12/03/2023 TU HỌC PHÁP TỰ THỨC
      11/03/2023 TU HỌC VN TỰ THỨC
      05/03/2023 TU HỌC Mỹ VẤN ĐÁP / TỪ BI
      05/03/2023 TU HỌC PHÁP TỪ BI
      04/03/2023 TU HỌC VN TỪ BI
      26/02/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THÀNH THẬT
      26/02/2023 TU HỌC PHÁP THÀNH THẬT
      25/02/2023 TU HỌC VN THÀNH THẬT
      19/02/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / Ý CHÍ
      19/02/2023 TU HỌC PHÁP Ý CHÍ
      18/02/2023 TU HỌC VN Ý CHÍ
      12/02/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TRÍ TUỆ
      12/02/2023 TU HỌC PHÁP TRÍ TUỆ
      11/02/2023 TU HỌC VN TRÍ TUỆ
      05/02/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / PHÂN MINH
      05/02/2023 TU HỌC PHÁP PHÂN MINH
      04/02/2023 TU HỌC VN PHÂN MINH
      29/01/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / GIẢI GIỚI
      29/01/2023 TU HỌC PHÁP GIẢI GIỚI
      28/01/2023 TU HỌC VN GIẢI GIỚI
      22/01/2023 TU HỌC MỸ TRÌ TÂM
      22/01/2023 TU HỌC PHÁP Tuần này không có
      21/01/2023 TU HỌC VN TRÌ TÂM
      15/01/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / NGUYÊN LÝ
      15/01/2023 TU HỌC PHÁP NGUYÊN LÝ
      14/01/2023 TU HỌC VN NGUYÊN LÝ
      08/01/2023 TU HỌC VN VẤN ĐÁP / CHUYỂN BIẾN
      08/01/2023 TU HỌC PHÁP CHUYỂN BIẾN
      07/01/2023 TU HỌC VN CHUYỂN BIẾN
      01/01/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THIẾU TRÍ
      01/01/2023 TU HỌC PHÁP THIẾU TRÍ
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait