Meditation Vovi
   Home
tra
TRAO ĐỔI TU HỌC MỤC BÉ TÁM & VẤN ĐÁP
ÔN PPCP
 

==> GHI ÂM CÁC NĂM KHÁC

 

       

GHI ÂM CÁC BUỔI HỌC

ÔN LẠI PPCP

 
      26/12/2020 LUYỆN NIỆM PHẬT TRONG TỊNH  
      09/01/2021 NIỆM PHẬT TRONG ĐỘNG  
      20/02/2021 NGUYỆN  
      20/03/2021 SOI HỒN  
      24/04/2021 PHÁP LUÂN CHIẾU MINH  
      22/05/2022 PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN  
      26/06/2021 THIỀN ĐỊNH  
      24/04/2021 PHÁP PHỤ  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait