Home
tra

Hình Ảnh Khóa Sống Chung Thiền Viện Hai Không

Khai Tâm 2017

 
 

17/06/2017

 

 

1- Hình ảnh Minh Đoàn


Lần đầu tiên Minh tham dự khoá sống chung ở Thiền Viện Hai Không,  cảm nhận khoá sống chung rất thành công và vui.  Bạn đạo Hai Không phục vụ rất tận tình vui vẻ, chu đáo.  Khoá Sống Chung tổ chức đầy đủ chương trình sinh hoạt tu học, văn nghệ, đồng thời lại có màu sắc như một trại hè, vì xung quanh Thiền Viện bạn đạo xây dựng những khu cấm trại như một camp ground mà Minh đã từng đi cấm trại.  Cho nên các bạn trẻ thích camping tham dự sẽ rất thích kiểu sinh hoạt sống chung như thế này, tuy nhiên cũng có những căn nhà, phòng ấm cúng dành cho các bạn đạo lớn tuổi, có quán Tự Thức cho những bạn đạo thích cafe, uống trà, ăn mì ban đêm v.v.v. ...  Xin xem thêm hình sẽ rõ.  Thành thật cảm ơn quý bạn đạo ở Hai Không đã tổ chức khoá sống chung cho bạn đạo có dịp đến học hỏi và vui chơi với nhau.

Minh Đoàn

2- Hình ảnh Trần Ngọc Dũng

Xin kính gởi tới quý bạn đạo hình ảnh chụp tại Khóa Sống Chung Thiền Viện Hai Không "Khai Tâm" năm 2017.  Ba ngày chung sống, chung thiền, tu học, và văn nghệ đã để lại cho chúng ta một kỹ niệm khó quên trong tình thương yêu đồng đạo và hưởng nguồn thanh điển suốt khóa học.  Xin cảm tạ sự đóng góp của bạn đạo địa phương để cho KSC được thành tụ viên mãn.

Kính bút

Dũng T/Đ Boston

1. KSC TV Hai Không, ngày 1, 6-9-2017-Khai Mạc

https://goo.gl/photos/LMVFqz3VnYpwDqmP7


2. KSC TV Hai Không, ngày 1, 6-9-2017-Ăn Trưa-Đi Niệm Hành

https://goo.gl/photos/DxGTumUY8ZCFebWKA


3. KSC TV Hai Không, ngày 1, 6-9-2017-Tu Học 1

https://goo.gl/photos/zFbfmucbTeHvZk4r5


4. KSC TV Hai Không, ngày 1, 6-9-2017-Tu Học 2

https://goo.gl/photos/WBud3vfCQvaosqky6


5. KSC TV Hai Không, ngày 2, 6-10-2017-Tu Học 3

https://goo.gl/photos/xmHdrzpQgpMcJW3S7


6. KSC TV Hai Không, ngày 2, 6-10-2017-Văn Nghệ

https://goo.gl/photos/yWAfHE6z5Nz2BzFV8


7. KSC TV Hai Không, ngày 2, 6-10-2017-Tu Học 4

https://goo.gl/photos/9VTAVKBVCzBzFnTy7


8. KSC TV Hai Không, ngày 3, 6-11-2017-Bế Mạc

https://goo.gl/photos/fB8VUjC7exikyrhu5


9. KSC TV Hai Không, 6/9-11/2017, Cảnh Thiền Viện

https://goo.gl/photos/XeNoExZFXq9c8bEFA

 

3- Hình Ảnh Leanne LY

3- Hình Ảnh Phương Nguyễn

     
trait