Home
tra
 
 
 

THÔNG BÁO DỜI NGÀY KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU KỲ THỨ 12,
VIỄN LƯU 2021, AMSTERDAM, HÀ LAN
09/04/2021 – 12/04/2021


Quí đạo hữu kính mến,


Nhân loại đang trải qua một cơn thử thách lớn, đại dịch với vi khuẩn mới Coronavirus đang lan tràn các nơi trên thế giới, khiến chánh quyền nhiều quốc gia phải áp dụng những biện pháp mạnh để ngăn chặn bớt sự truyền nhiễm này.


Chánh quyền Hà Lan cũng vừa ra chỉ thị cấm hội họp cho đến 01/06/2020 và có thể gia hạn nếu tình hình không tiến triển tốt. Vì lý do đó, khách sạn đề nghị dời lại Khóa Sống Chung tháng 04 năm 2020.

 

Chúng tôi đã quyết định dời Khóa Sống Chung Âu Châu Viễn Lưu qua năm 2021, từ 09/04/2021 đến 12/04/2021 với số bạn đao ghi danh tham dự như đã thương lượng lúc trước với Khách Sạn. Thời điểm này vẫn nằm trong mùa hoa Tulip nở rộ và vẫn giữ tour viếng thăm vườn hoa Keukenhoff.


Chúng tôi vẫn giữ danh sách các bạn đã ghi danh rồi. Bạn đạo vẫn có thể tiếp tục ghi danh mới với phiếu ghi danh trên Vovinet.org.


Bạn đạo có thể giữ Cẩm Nang đã gởi vào tháng 2/2020. Chúng tôi sẽ không in lại Cẩm Nang mới cho năm 2021, chỉ đổi ngày đến vào 09/04/2021 và ngày tham quan vào 12/04/2021, đây cũng là một kỷ niệm cho quá trình học hỏi tiến hóa tại thế gian cho tất cả chúng ta, nhân loại phải vượt qua thử thách năm « Hai Không Hai Không ». Một lần Hai Không cũng đã khó (Đời cũng Không, Đạo cũng Không). Giờ đây, mới thấy Hai lần Hai Không dữ dội đến mức nào.

 


a

 

c


Bạn đạo Vô Vi trên đường tìm về thanh tịnh sẽ đóng góp phần thanh điển của chính mình cho càn khôn vũ trụ thời điểm này, hàng đêm tiếp tục cầu nguyện cho vạn vật thái bình.
«Sau cơn bão lụt là bình minh yên ổn mà hỗng có bão lụt người ta đâu có quí bình minh thanh nhẹ, sự ổn định của trời đất qua sự kích động và phản động nó hình thành » như Đức Thầy đã nhắc.
Chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội sum họp với tâm đạo dũng mãnh hơn trong một bầu thanh điển an lành.


Quí bạn có thể tải xuống bản ghi danh trên http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html

Kính mến,


Thay mặt Ban Tổ Chức Khóa Sống Chung Âu Châu

Huỳnh Minh Bảo
Email : vovifrance@yahoo.fr
Mobile hay Viber : +33 6 32 44 59 64

 

 

 

   
 
trait