Meditation Vovi
   Home
tra
TRAO ĐỔI TU HỌC MỤC BÉ TÁM
2021
 

 

Nếu các bạn muốn tham gia tu học hàng tuần,
xin vui lòng liên lạc về vovifrance@yahoo.fr

      Khóa VN Thứ Bảy 19:00 - 21:00 Giờ VN  
      Khóa Pháp Chú Nhật 10:00 - 12:00 Giờ Pháp  
      Khóa Mỹ Chú Nhật 08:00 - 10:00 Giờ Cali Mỹ  
           
           
           
           
       

GHI ÂM CÁC BUỔI
TRAO ĐỔI TU HỌC

Thư Ngỏ / Đề Tài
           
      17/01/2021 TĐMBT 17-01-2021 Mỹ Tâm Lành- Hào QuangTrên Đầu Thầy
      17/01/2021 TĐMBT 17-01-2021 Pháp Tâm Lành
      16/01/2021 TĐMBT 16-01-2021 VN Tâm Lành
      10/01/2021 TĐMBT 10-01-2021 Mỹ Tái Ngộ
      10/01/2021 TĐMBT 10-01-2021 Pháp Tái Ngộ
      09/01/2021 PPCP 09-01-2021 Mỹ PPCP Niệm Phật Trong Động
      09/01/2021 TĐMBT 09-01-2021 VN Tái Ngộ
      03/01/2021 TĐMBT 03-01-2021 Mỹ Duyên Lành
      03/01/2021 TĐMBT 03-01-2021 Pháp Duyên Lành
      02/01/2021 TĐMBT 02-01-2021 VN Duyên Lành
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait