Meditation Vovi
   Home
tra
TRAO ĐỔI TU HỌC MỤC BÉ TÁM & VẤN ĐÁP
2021
 

==> GHI ÂM CÁC NĂM KHÁC

      Khóa VN Thứ Bảy 19:00 - 21:00 Giờ VN  
      Khóa Pháp Chú Nhật 10:00 - 12:00 Giờ Pháp  
      Khóa Mỹ Chú Nhật 07:00 - 09:00 Giờ Cali Mỹ  
           
       

GHI ÂM CÁC BUỔI
TRAO ĐỔI TU HỌC

Thư Ngỏ / Đề Tài
           
      Bấm vào đây ==> GHI ÂM 2022  
      26/12/2021 TĐMBT 26-12-2021 US Vấn Đáp / Chuyên Tu
      26/12/2021 TĐMBT 26-12-2021 FR Chuyên Tu
      25/12/2021 TĐMBT 25-12-2021 VN Chuyên Tu
      19/12/2021 TĐMBT 19-12-2021 Mỹ Vấn Đáp / Dũng Hành
      19/12/2021 TĐMBT 19-12-2021 Pháp Dũng Hành
      18/12/2021 KADĐ-04 18-12-2021 Mỹ Kinh A Di Đà 04
      18/12/2021 TĐMBT 18-12-2021 VN Dũng Hành
      12/12/2021 TĐMBT 12-12-2021 Mỹ Vấn Đáp / Dứt Khoát
      12/12/2021 TĐMBT 12-12-2021 Pháp Dứt Khoát
      11/12/2021 TĐMBT 11-12-2021 VN Dứt Khoát
      05/12/2021 TĐMBT 05-12-2021 Mỹ Vấn Đáp / Duyên Lành
      05/12/2021 TĐMBT 05-12-2021 Pháp Duyên Lành
      04/12/2021 TĐMBT 04-12-2021 VN Duyên Lành
      28/11/2021 TĐMBT 28-11-2021 Mỹ Vấn Đáp / Chất Phác
      28/11/2021 TĐMBT 28-11-2021 Pháp Chất Phác
      27/11/2021 TĐMBT 27-11-2021 VN Chất Phác
      21/11/2021 TĐMBT 21/11/2021 Mỹ Vấn Đáp / Thực Hành
      21/11/2021 TĐMBT 21-11-2021 Pháp Thực Hành
      20/11/2021 KADD 03 20-11-2021 Mỹ KINH A DI ĐÀ 03
      20/11/2021 TĐMBT 20-11-2021 VN Thực Hành
      14/11/2021 TĐMBT 14-11-2021 Mỹ Vấn Đáp / Đại Bi
      14/11/2021 TĐMBT 14-11-2021 Pháp Đại Bi
      13/11/2021 TĐMBT 13-11-2021 VN Đại Bi
      07/11/2021 TĐMBT 07-10-2021 Mỹ Vấn Đáp / Mất Quân Bình
      07/11/2021 TĐMBT 07-10-2021 Pháp Mất Quân Bình
      06/11/2021 TĐMBT 06-10-20216 VN Mất Quân Bình
      31/10/2021 TĐMBT 31-10-2021 Mỹ Vấn Đáp / Không tựa
      31/10/2021 TĐMBT 31-10-2021 Pháp Không tựa
      30/10/2021 TĐMBT 30-10-2021 VN Không tựa
      24/10/2021 TĐMBT 24-10-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tranh Chấp
      24/10/2021 TĐMBT 24-10-2021 Pháp Tranh Chấp
      23/10/2021 KADĐ 02 23-10-2021 KINH A DI ĐÀ 02
      23/10/2021 TĐMBT 23-10-2021VN Tranh Chấp
      17/10/2021 TĐMBT 17-10-2021 Mỹ Vấn Đáp / Bài Học
      17/10/2021 TĐMBT 17-10-2021 Pháp Bài Học
      16/10/2021 TĐMBT 16-10-2021 VN Bài Học
      10/10/2021 TĐMBT 10-10-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tâm Linh
      10/10/2021 TĐMBT 10/10/2021 Pháp Tâm Linh
      09/10/2021 TĐMBT 09-10-2021 VN Tâm Linh
      03/10/2021 TĐMBT 03-10-2021 Mỹ Vấn Đáp / Trí Tuệ
      03/10/2021 TĐMBT 03-10-2021 Pháp Trí Tuệ
      02/10/2021 TĐMBT 02-10-2021 VN Trí Tuệ
      26/09/2021 TĐMBT 26-09-2021 Mỹ Vấn Đáp / Trông Chờ
      26/09/2021 TĐMBT 26-09-2021 Pháp Trông Chờ
      25/09/2021 KADĐ 25-09-2021 Mỹ KInh A Di Đà 01
      25/09/2021 TĐMBT 25-09-2021 VN Trông Chờ
      19/09/2021 TĐMBT 19-09-2021 Mỹ Vấn Đáp / Lý Đạo
      19/09/2021 TĐMBT 19-09-2021 Pháp Lý Đạo
      18/09/2021 TĐMBT 18-09-2021 VN Lý Đạo
      12/09/2021 TĐMBT 12-09-2021 Mỹ Vấn Đáp / Hướng Thanh
      12/09/2021 TĐMBT 12-09-2021 Pháp Hướng Thanh
      11/09/2021 TĐMBT 11-09-2021 VN Hướng Thanh
      05/09/2021 TĐMBT 05-09-2021 Mỹ Vấn Đáp / Chung Hợp
      05/09/2021 TĐMBT 05-09-2021 Pháp Chung Hợp
      04/09/2021 TĐMBT 04-09-2021 VN Chung Hợp
      29/08/2021 TĐMBT 29-08-2021 Mỹ Vấn Đáp / Sóng Gió
      28/08/2021 TĐMBT 28-08-2021 VN Sóng Gió
      22/08/2021 TĐMBT 22-08-2021 Mỹ Vấn Đáp / Hòa Hợp
      22/08/2021 TĐMBT 22-08-2021 Pháp Hòa Hợp
      21/08/2021 TĐMBT 21-08-2021 VN Hòa Hợp
      18/08/2021 TĐMBT 15-08-2021 Mỹ Vấn Đáp / Phân Giải
      15/08/2021 TĐMBT 15-08-2021 Pháp Phân Giải
      14/08/2021 TĐMBT 14-08-2021 VN Phân Giải
      08/08/2021 TĐMBT 08-08-2021 Mỹ Vấn Đáp / Ngục Tù
      08/08/2021 TĐMBT 08-08-2021 Pháp Ngục Tù
      07/08/2021 TĐMBT 07-08-2021 VN Ngục Tù
      01/08/2021 TĐMBT 01-08-2021 Mỹ Vấn Đáp / Triển Khai
      01/08/2021 TĐMBT 01-08-2021 Pháp Triển Khai
      31/07/2021 TĐMBT 31-07-2021 VN Triển Khai
      25/07/2021 TĐMBT 25-07-2021 Mỹ Vấn Đáp / Thực Tâm
      25/07/2021 TĐMBT 25-07-2021 Pháp Thực Tâm
      24/07/2021 PPCP 24-07-2021 US Ôn lại PPCP Pháp Phụ
      24/07/2021 TĐMBT 24-07-2021 VN Thực Tâm
      18/07/2021 TĐMBT 18-07-2021 Mỹ Vấn Đáp / Nhân Quả
      18/07/2021 TĐMBT 18-07-2021 Pháp Nhân Quả
      17/07/2021 TĐMBT 17-07-2021 VN Nhân Quả
      11/07/2021 TĐMBT 11-07-2021 Mỹ Vấn Đáp / Quí Thương
      11/07/2021 TĐMBT 11-07-2021 Pháp Quí Thương
      10/07/2021 TĐMBT 10-07-2021 VN Quí Thương
      04/07/2021 TĐMBT 04-07-2021 Mỹ Vấn Đáp / Hành Trình
      04/07/2021 TĐMBT 04-07-2021 Pháp Hành Trình
      03/07/2021 TĐMBT 03-07-2021 VN Hành Trình
      27/06/2021 TĐMBT 27-06-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tận Độ
      27/06/2021 TĐMBT 27-06-2021 Pháp Tận Độ
      26/06/2021 PPCP 26-06-2021 Mỹ PPCP Ôn Lại Thiền Định
      26/06/2021 TĐMBT 26-06-2021 VN Tận Độ
      20/06/2021 TĐMBT 20-06-2021 Mỹ Vấn Đáp / Thức Tâm
      19/06/2021 TĐMBT 19-06-2021 VN Thức Tâm
      13/06/2021 TĐMBT 13-06-2021 Mỹ Vấn Đáp / Quán Thông
      13/06/2021 TĐMBT 13-06-2021 Pháp Quán Thông
      12/06/2021 TĐMBT 12-06-2021 VN Quán Thông
      06/06/2021 TĐMBT 06-06-2021 Mỹ Vấn Đáp / Thanh Diệu
      06/06/2021 TĐMBT 06-06-2021 Pháp Thanh Diệu
      05/06/2021 TĐMBT 05-06-2021 VN Thanh Diệu
      30/05/2021 TĐMBT 30-05-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tự Đạt
      30/05/2021 TĐMBT 30-05-2021 Pháp Tự Đạt
      29/05/2021 TĐMBT 29-05-2021 VN Tự Đạt
      23/05/2021 TĐMBT 23-05-2021 Mỹ Vấn Đáp / Dũng Hành
      23/05/2021 TĐMBT 23-05-2021 Pháp Dũng Hành
      22/05/2021 PPCP 22-05-2021 Mỹ PPCP Ôn Lại Pháp Luân Thường Chuyển
      22/05/2021 TĐMBT 22-05-2021 VN Dũng Hành
      16/05/2021 TĐMBT 16-05-2021 Mỹ Vấn Đáp / Về Không
      16/05/2021 TĐMBT 16-05-2021 Pháp Về Không
      15/05/2021 TĐMBT 15-05-2021 VN Về Không
      09/05/2021 TĐMBT 09-05-2021 Mỹ Vấn Đáp / Trược Khí
      09/05/2021 TĐMBT 09-05-2021 Pháp Trược Khí
      08/05/2021 TĐMBT 08-05-2021 VN Trược Khí
      02/05/2021 TĐMBT 02-05-2021 Mỹ Vấn Đáp / Hành Triển
      02/05/2021 TĐMBT 02-05-2021 Pháp Hành Triển
      01/05/2021 TĐMBT 01-05-2021 VN Hành Triển
      25/04/2021 TĐMBT 25-04-2021 Mỹ Vấn Đáp / Chung Vui
      25/04/2021 TĐMBT 25-04-2021 Pháp Chung Vui
      24/04/2021 PPCP 24-04-2024 Mỹ PPCP Ôn Lại Pháp Luân Chiếu Minh
      24/04/2021 TĐMBT 24-04-2021 VN Chung Vui
      18/04/2021 TĐMBT 18-04-2021 Mỹ Vấn Đáp / Chia Rẽ
      18/04/2021 TĐMBT 18-04-2021 Pháp Chia Rẽ
      17/04/2021 TĐMBT 17-04-2021 VN Chia Rẽ
      11/04/2021 TĐMBT 11-04-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tự Thức
      11/04/2021 TĐMBT 11-04-2021 Pháp Tự Thức
      10/04/2021 TĐMBT 10-04-2021 VN Tự Thức
      04/04/2021 TĐMBT 04-04-2021 Mỹ Vấn Đáp / Dấn Thân
      04/04/2021 TĐMBT 04-04-2021 Pháp Dấn Thân
      03/04/2021 TĐMBT 03-04-2021 VN Dấn Thân
      28/03/2021 TĐMBT 28-03-2021 Mỹ Vấn Đáp / Thức Tỉnh
      28/03/2021 TĐMBT 28-03-2021 Pháp Thức Tỉnh
      27/03/2021 TĐMBT 27-03-2021 VN Thức Tỉnh
      21/03/2021 TĐMBT 21-03-2021 Mỹ Tà Điển 2 - Huyền Vi
      21/03/2021 TĐMBT 21-03-2021 Pháp Huyền Vi
      20/03/2021 PPCP 20-03-2021 Mỹ PPCP ôn lại SOI HỒN
      14/03/2021 TĐMBT 14-03-2021 Mỹ Vấn Đáp / Không Tựa
      14/03/2021 TĐMBT 14-03-2021 Pháp Không Tựa
      13/03/2021 TĐMBT 13-03-2021 VN Không Tựa
      07/03/2021 TĐMBT 07-03-2021 Mỹ Vấn Đáp / Hồi Sinh
      07/03/2021 TĐMBT 07-03-2021 Pháp Hồi Sinh
      06/03/2021 TĐMBT 06-03-2021 VN Hồi Sinh
      28/02/2021 TĐMBT 28-02-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tiến Hóa
      28/02/2021 TĐMBT 28-02-2021 Pháp Tiến Hóa
      27/02/2021 TĐMBT 27-02-2021 VN Tiến Hóa
      21/02/2021 TĐMBT 21-02-2021 Mỹ Vấn Đáp / Cơ Trình
      21/02/2021 TĐMBT 21-02-2021 Pháp Cơ Trình
      20/02/2021 PPCP 20-02-2021 Mỹ PPCP Ôn Lại Phần NGUYỆN
      20/02/2021 TĐMBT 20-02-2021 VN Cơ Trình
      14/02/2021 TĐMBT 14-02-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tạo Dựng
      14/02/2021 TĐMBT 14-02-2021 Pháp Tạo Dựng
      13/02/2021 TĐMBT 13-02-2021 VN Tạo Dựng
      07/02/2021 TĐMBT 07-02-2021 Mỹ Vấn Đáp / Qui Nguyên
      07/02/2021 TĐMBT 07-02-2021 Pháp Qui Nguyên
      06/02/2021 TĐMBT 06-02-2021 VN Qui Nguyên
      31/01/2021 TĐMBT 31-01-2021 Mỹ Vấn Đáp / Hòa Hơp
      31/01/2021 TĐMBT 31-01-2021 Pháp Hòa Hợp
      30/01/2021 TĐMBT 30-01-2021 VN Hòa Hợp
      24/01/2021 TĐMBT 24-01-2021 Mỹ Vấn Đáp / Duyên May
      23/01/2021 TĐMBT 23-01-2021 VN Duyên May
      17/01/2021 TĐMBT 17-01-2021 Mỹ Tâm Lành- Hào QuangTrên Đầu Thầy
Niệm Hành Phút 9.40
      17/01/2021 TĐMBT 17-01-2021 Pháp Tâm Lành
      16/01/2021 TĐMBT 16-01-2021 VN Tâm Lành
      10/01/2021 TĐMBT 10-01-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tái Ngộ
      10/01/2021 TĐMBT 10-01-2021 Pháp Tái Ngộ
      09/01/2021 PPCP 09-01-2021 Mỹ PPCP Niệm Phật Trong Động NIệm Hành
      09/01/2021 TĐMBT 09-01-2021 VN Tái Ngộ
      03/01/2021 TĐMBT 03-01-2021 Mỹ Tà Điển 1- Duyên Lành
      03/01/2021 TĐMBT 03-01-2021 Pháp Duyên Lành
      02/01/2021 TĐMBT 02-01-2021 VN Duyên Lành
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait